Lingashtakam Telugu Pdf

Lingashtakam Telugu Pdf: Lingashtakam Telugu Pdf free download, Shiva Lingashtakam Lyrics in Telugu, Lingashtakam Stotram, లింగాష్టకం తెలుగులో, bilvashtakam telugu pdf, లింగాష్టకం pdf, బిల్వాష్టకం pdf, శివ లింగాష్టకం, లింగాష్టకం కావాలి, shiva ashtottara shatanamavali in telugu pdf.

Lingashtakam Telugu pdf
Shiva Lingashtakam Telugu pdf

Lingashtakam Telugu

లింగాష్టకం

బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగం
నిర్మలభాసిత శోభిత లింగమ్ ।
జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ॥ 1 ॥

దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం
కామదహన కరుణాకర లింగమ్ ।
రావణ దర్ప వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ॥ 2 ॥

సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం
బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగమ్ ।
సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ॥ 3 ॥

కనక మహామణి భూషిత లింగం
ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగమ్ ।
దక్షసుయజ్ఞ వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ॥ 4 ॥

కుంకుమ చందన లేపిత లింగం
పంకజ హార సుశోభిత లింగమ్ ।
సంచిత పాప వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ॥ 5 ॥

దేవగణార్చిత సేవిత లింగం
భావై-ర్భక్తిభిరేవ చ లింగమ్ ।
దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ॥ 6 ॥

అష్టదళోపరివేష్టిత లింగం
సర్వసముద్భవ కారణ లింగమ్ ।
అష్టదరిద్ర వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ॥ 7 ॥

సురగురు సురవర పూజిత లింగం
సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగమ్ ।
పరాత్పరం (పరమపదం) పరమాత్మక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ॥ 8 ॥

లింగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ ।
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ॥

Lingashtakam Lyrics in English

Brahmamurari suraarchitha lingam
Nirmalabhasitha sobhitha lingam
Janmaja dhukha vinasaka lingam
Thatpranamami sadhaa siva lingam [1]

Devamuni pravaraarchitha lingam
Kaamadahana karunaakara lingam
Raavana dharpa vinaasaka lingam
Thatpranamaami sadhaa siva lingam [2]

Sarva sugandha sulepitha lingam
Budhi vivardhana kaarana lingam
Sidha suraasura vandhitha lingam
Thatpranamaami sadhaa siva lingam [3]

Kanaka mahaamani bhushitha lingam
Phanipathi veshtitha sobhitha lingam
Dakshasu yagna vinaasaka lingam
Thatpranamaami sadhaa siva lingam [4]

Kunkuma chandhana lepitha lingam
Pankajahara sushobitha lingam
Sanchitha paapa vinaasaka lingam
Thatpranamaami sadhaa siva lingam [5]

Devaganaarchitha sevitha lingam
Bhavairbhakthi bhireva cha lingam
Dinakara koti prabhakara lingam
Thatpranamaami sadhaa siva lingam [6]

Ashtadhaloparivestitha lingam
Sarvasamudbhava kaarana lingam
Ashta dharidhra vinaasaka lingam
Thatpranamaami sadhaa siva lingam [7]

Suraguru suravara poojitha lingam
Suravara pushpa sadhaarchitha lingam
Paramapadam paramathmaka lingam
Thatpranamaami sadhaa siva lingam [8]

Lingashtakamidham punyam yha pattesiva sannidhow,
Sivalokamavaapnothi sivena saha modhathey||

Lingashtakam Lyrics in Hindi

ब्रह्ममुरारी सुररचिता लिंगम
निर्मला भसीता शोभिता लिंगम।
जन्म दुःख है विनाशकारी लिंग
तत्प्रनामामि सदाशिव लिंगम |1|

भगवान का मूल लिंग
कामदहन करुणाकर लिंगम।
रावण का दर्पण है विनाश का लिंग
तत्प्रणामामि सदाशिव लिंगम |2|

सुगंधित लिंग
बुद्धि विवर्धन करण लिंगम।
सिद्ध सुरसुर वंदिता लिंगम
तत्प्रणामामि सदाशिव लिंगम |3|

कनक महामणि भूशिता ​​लिंगम
फानीपति वेशिता शोभिता लिंगम।
दक्षसूयज्ञ वनाशना लिंगम
तत्प्रनामामि सदाशिव लिंगम |4|

केसर चंदन लिंगम
पंकजा हारा सुशोभिता लिंगम।
संचित पाप लिंग का नाश कर रहा है
तत्प्रणामामि सदाशिव लिंगम |5|

देवगणर्चिता सेविता लिंगम
भवई-भक्तिभिरेवा चा लिंगम।
दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम
तत्प्रनामामि सदाशिव लिंगम |6|

अष्टकोणीय लिंग
सर्वसमुद्भव करण लिंगम।
अष्टादरिद्र वनाशना लिंगम
तत्प्रनामामि सदाशिव लिंगम |7|

सुरगुरु सुरवरा पूज्य लिंगम है
सुरवण पुष्प सदरचिता लिंगम।
परतपरम (परमपदम) सर्वोच्च लिंग है
तत्प्रनामामि सदाशिव लिंगम |8|

लिंगाष्टकमिदं पुण्यम् याह पाथेशिव सन्निधौ।
शिवलोकमावपनोती शिवना साहा मोडते ||

Lingashtakam Telugu meaning

శ్రీగురుభ్యో నమః లింగాష్టకం అద్వైత వేదాంత ప్రతిపాద్యంత స్తుతిశాస్త్ర ప్రమాణితం ద్వైత వేదాంత విరోధ్యం భక్తి యోగి ప్రియం సర్వేశ్వర సర్వ శక్తి నిర్మలం జ్ఞానశక్తి భాష్యకార్య ప్రవర్తకైక భాష్య మహార్ణవం భవ్యం భారతద్వాజం శ్రీ సాయణాచార్య ప్రణీతం శ్రుతిశిరోమణిం శ్రీ శంకరాచార్యం వందే లింగం మమాజ్ఞానముర్మిమాల వ్రజాంతే తుంబురు హన్తా భక్తానాం శ్రేయాంతే తుంగమానాం శ్రేయసే నమః

వ్యాఖ్య: లింగాష్టకం అంటే దివ్య లింగాలు గురించి కొన్ని శ్లోకాల రచన. ఈ శ్లోకాలు అద్వైత వేదాంతంలో వేదాంత సూత్రాలు, ఉపనిషత్తులు, భాగవతం, రామాయణం, మహాభారతం, భాగవత గీత, శివపురాణం, విష్ణు పురాణం, శంకరాచార్య గ్రంథాలు, శ్రీశైలశృంగార గ్రంథాలు, మేకల వ్యాస మహాభారతం మొదలైన గ్రంథాల ప్రమాణాలతో సమీక్షీయంగా రచించబడినది. ఇవి శ్రేష్ఠ ఆధ్యాత్మిక విద్యాలతో కూడిన శ్లోకాలు అని పేరు.

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యుడు ఈ శ్లోకాల రచించినాను. ఇది భగవంతుని ఆకార స్వరూపంతో చర్చించే శ్లోకం.

ఇది ముద్రణం చేసుకున్న గ్రంథములలో అర్థం మరి

Download the PDF of Lingashtakam Telugu

లింగాష్టకం తెలుగు పిడిఎఫ్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి, క్రింద ఇచ్చిన లింక్ నుండి నేరుగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి లేదా మీరు పైన ఇచ్చిన లింక్ నుండి అమెజాన్ నుండి కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు.

https://mega.nz/file/Iy1BxCRJ#fGNUzcMzSHI-Ul_cad4kKvVXxsYWcp80NcFVNsYy6nw