சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் Sila Nerangalil Sila Manithargal By Jayakanthan

சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்: "சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்" (Sila Nerangalil Sila Manithargal) ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு தமிழ் நாவல் ஆகும். இந்த கதை ஒரு இன்றிய மழையில் வாழும் ஒரு பெண்ணின் கதையை சிந்தித்துக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.…

Continue Readingசில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் Sila Nerangalil Sila Manithargal By Jayakanthan