சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் Sila Nerangalil Sila Manithargal By Jayakanthan

சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்: “சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்” (Sila Nerangalil Sila Manithargal) ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு தமிழ் நாவல் ஆகும். இந்த கதை ஒரு இன்றிய மழையில் வாழும் ஒரு பெண்ணின் கதையை சிந்தித்துக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நாவல் திரைப்படமாகும் ‘பார்த்திபான்’ படத்தின் உத்தம ஆதரணை அளித்ததாகும்.

இந்த நாவலில் பிரியாவின் போராட்டத்தில் பெண்ணுக்கு என்ன ஆகும்? அவள் சில செய்திகள் மூலம் அவள் வாழ்க்கை மாறும். அவள் அனுபவங்கள், விசுவாசங்கள், முழு வாழ்க்கையை மாற்றுகின்றன.

இந்த நாவல் மனிதர் சுதந்திரம், குழப்பம், அவமானம், மத, மூலம், குடி, உண்டடி, வேற்றுலக் கதைகளுக்கு குறுக்கக்கூடிய மதிப்பெற்றுள்ளது. ஜெயகாந்தன் எழுத

சில நேரங்களில் சிலர் pdf
சில நேரங்களில் சிலர் pdf

Details of PDF of Sila Nerangalil Sila Manithargal By Jayakanthan

  • Book Name: Sila Nerangalil Sila Manithargal
  • Author: Jayakanthan
  • Genre: Fiction, Romance
  • Category: Novels
  • Publisher: Meenakshi Publications
  • Published: 2018
  • Total pages: 203
  • PDF Size: 29 Mb

Download the Sila Nerangalil Sila Manithargal

சிலா நிறங்களில் சில மனிதர்கள் பி ஜெயகாந்தனை பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள டவுன்லோட் பட்டனில் இருந்து பதிவிறக்கவும்.